Lite av varje
Kommunikation är överförandet av idéer mellan människor.
Konst är kommunikation och god konst är god kommunikation.
Fast alla talar inte samma språk ... och förstår inte konst på samma sätt.


* Fibonnaci.

Fibonnaci var en italiensk munk på 1300-talet som fann en nyckel till naturens egen utvecklingsmatris. Ja ... allt utvecklas inte enligt samma modell, men en hel del kan faktiskt passas in i den talserie som han ställde upp enligt ett genialiskt enkelt koncept. En sak ger upphov till en annan. Och därifrån bygger man vidare på att dessa två tal är lika med det tredje. Ett plus ett är lika med två. De två senaste talen adderas och blir det tredje.
Alltså är ett plus två lika med tre. Två plus tre är lika med fem. Tre plus fem är lika med åtta. Fem plus åtta är lika med tretton. Åtta plus tretton är lika med tjugoett. Ja, det är bara till att lägga ihop de två senaste talen och du får nästa tal i serien. Väldigt enkelt och väldigt ofta använt av naturen i olika sammanhang. Om man försöker hitta ett medelvärde så upptäcker man att vartannat tal hamnar över 1,6180339... och vartannat tal under, men att ju längre man räknar ju närmare ett idealvärde hamnar man. Talserien är oändlig, d.v.s. såvitt det är känt går det aldrig jämnt upp i slutet. Naturen använder sig dock inte av annat än heltal i sina grundformer, men man får ofta fram tal nära 1,618 i många proportionsförhållanden. Det är synnerligen fascinerande när man börjar studera hur talsekvensen förkommer i de mest oväntade sammanhang.
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

 

* Pi.

För att beräkna cirkelns omkrets använder man det oändliga talet pi, som vi ofta anger med det ungefärliga värdet 3,14. Cirkelns omkrets är lika med diametern ( = avståndet tvärs över cirkelns centrum till cirkelns motsatta kanter ) gånger pi och alltså omöjlig att beräkna exakt p.g.a. pi-talets oändlighet.
Dock ... sägs det att om man skulle beräkna det kända universums omkrets med trettio decimaler på pi skulle man räkna så pass korrekt att det bara skulle vara någon decimeters felmarginal. Helt fantastiskt! Pi har hittills beräknats med över 51 miljoner decimaler ... ja, till vilken nytta kan man undra.
Länk till sida med pi-talets första 10.000 decimaler

 

* Eddan och den fornnordiska mytologin.

Den fornnordiska mytologin har många särdrag och är ofta skriven på ett kärnfullt språk. Innehållet i texterna handlar om kämpar och ära, mod och svek. Den kanske mest intressanta texten ( i mina ögon ) är Völvans spådom som ger en hemlighetsfull berättelse om världens, eller rent av universums, historia från den väl förborgade början till vad vi kan vänta oss efter slutet.
Länk till liten ordlista för Eddan

 

* Länk till artikel om Tallinn ...

... som bl.a. innehåller möte med ikon-restauratören Maiu Varner och konstnärerna

Anne Parmasto och Valeri Vinogradov.

 

 


 


 

! Om du har kommit in på den här sidan via sökmotor kan du komma till huvudsidan
genom att klicka här på eye1.se