COPYRIGHT, VILLKOR M.M.

  I
 
1. KÖPARENS RÄTT TILL KONSTVERK / BILD

De målningar / bilder som köps från www.eye1.se / Eric Hammerin omfattas av lagstadgat skydd vad gäller copyright. Bilderna får användas av köparen endast för personligt bruk. Detta innebär bl.a. att verk med konstnärligt värde inte får kopieras / mångfaldigas / distribueras utan upphovsmannens medgivande.
* Du får m.a.o. hänga den på väggen, visa den för vem du vill, ställa ut den, sälja den o.s.v., men du får inte göra kopior av den och sälja dem.
* En kommun eller ett företag får ha målningen / bilden uthängd på offentlig plats eller i en matsal eller varhelst man önskar. Men man får inte trycka upp t.ex. vykort eller affischer av den utan upphovsmannens medgivande.
I
2. UTÖKAD RÄTT TILL ANVÄNDNING

För användning utöver den som medges i copyrightlagen krävs upphovsmannens tillstånd och medför vanligtvis ekonomisk kompensation till upphovsmannen.
Man kan köpa rätten att använda bild i specificerat sammanhang, t.ex. i trycksak, som vykort o.likn. Se vidare om detta i min bildbyrå / bildbank eller gå direkt till dess villkor
I
3. SÄLJARENS RÄTT TILL KONSTVERK / BILD

De bilder som finns på www.eye1.se är konstnärens / fotografens egendom och han har rätt att sälja den. Han kan också förevisa och sälja t.ex. foton av en målning, vars orginal han sålt. Även om upphovsmannen sålt de ekonomiska rättigheterna till ett verk / en bild äger han fortfarande alltid den ideella rätten till det.
I

 

Till startsidan för www.eye1.se

Alla bilder på denna webplats är ©Eric Hammerin
Alla rättigheter förbehållna